Tổng tài liệu
18724 Files Tài liệu

Tổng tài liệu trên website, với dung lượng khoảng 51.1 GB
cập nhật vào tháng 05/2021

 Số môn học có tài liệu
47 Môn (32 DE & 15 DS)

Có lớn hơn 70% tài liệu được cập nhật kịp tiến độ học tập trên trường
cập nhật vào tháng 05/2021

 Số môn học có đề thi thử
ĐANG PHÁT TRIỂN

Đang trong giai đoạn phát triển, đây là nơi để sinh viên thi thử nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho kỳ thi thật
dự kiến hoàn thành khi dự án Fsoft.Altium bớt căng

 Ngân hàng ôn thi
42 / 47 môn

Có lớn hơn 70% đề thi sưu tầm từ nguồn gốc đáng tin cậy, nhằm mục đích ôn là chủ yếu
cập nhật vào tháng 05/2021


 Lần cập nhật gần nhất
Ngày 14/05/2021

Lần cuối cùng tài liệu mới được tải lên hệ thống

 Thời gian dự kiến cập nhật tiếp theo
Chưa có

Nội dung: chưa có


 Tài liệu được đóng góp từ sinh viên
18 Lần / 1152 Files

92% tài liệu được duyệt và bổ sung vào ngân hàng
cập nhật vào tháng 02/2021

 Kỳ học/Môn học ngưng/tạm dừng hỗ trợ
2 nội dung

Kỳ 5 DS cập nhật vào tháng 05/2021

 Kỳ học/Môn học chưa hỗ trợ
Các ngành khác ngoài SE-DE và DS

Các ngành này chưa hỗ trợ và sẽ kích hoạt trong tương lai nếu đủ số lượng tài liệu
cập nhật vào tháng 05/2021

 Lưu trữ tại
Google Drive (Multi)