Về nội dung chính

Source Code
Vì sao mình không bỏ hết vào một link drive cho nhanh

XEM MẸO

Quy trình duyệt Blog
Điều gì xảy ra khi bạn đăng bài hay sửa bài trên hệ thống

XEM MẸO

Tài liệu bí mật
Các tài liệu này không thường được hiển thị tại trang chủ, làm sao để truy cập ?

XEM MẸO

Nguồn gốc tài liệu
Mình sưu tầm tài liệu ở đâu, có đáng tin không

XEM MẸO


Về phí và lợi nhuận

STONE nhằm mục đích gì
Tại sao không miễn phí, STONE dùng để làm gì

XEM MẸO

Doanh thu
Nếu không thu phí, thì doanh thu mình có được để duy trì server nhờ vào đâu?

XEM MẸO


Về bảo mật

Tùy chọn ẩn danh
Cách hoạt động trên các diễn đàn của hệ thống nhưng không muốn lộ tên thật

XEM MẸO

Thông tin cá nhân
Người dùng có bị lộ mật khẩu gmail khi đăng ký?

Không, xem lý do