Góc Hỏi Han

Chào mọi người, em là sinh viên K15 chuyên ngành IT, em có thắc mắc nếu mình giao tiếp ổn và khá là ổn về Nhật ngữ thì mình nên đi BrSE hay là Business Analyst ạ? Và nếu đi hai mảng trên mình cần phải giỏi cái gì nữa không ạ? Em cám ơn ạ.

Bình luận sẽ có tương tác thấp hơn nếu bạn chưa đăng nhập

Bình luận có nhiều like hơn sẽ được ưu tiên hiển thị

none
 GUEST guest     Tin cậy 2021-04-01 09:28:04.0
  0

Học hết kỳ sau rồi tính tiếp =))))

 

none
 GUEST guest    2021-04-01 09:32:55.0
  0

brse là một loại ba á , mà ba này nói tiếng nhật, mình thấy lương brse cao lắm nếu bạn giỏi nhật nên tận dụng cơ hội

none
 ADMIN tinddde140094    2021-04-01 09:34:44.0
  88

Bữa a nói rồi BA thì cần giỏi tiếng anh nữa, em theo nhật hợp lý đó :V

none
 ADMIN tinddde140094    2021-04-01 09:35:37.0
  88

wqf

none
 GUEST guest    2021-04-01 09:27:39.0
  0

Hai cái như nhau mà em, mà giỏi nhật đi brse đi