14 phản hồi
Có học chuyên ngành ngành kĩ sư dữ liệu ở cơ sở Đà Nẵng không?

Mình hiện tại đang học ở cơ sở Đà Nẵng, mới biết ở Hà Nội có chuyên ngành Hệ thống thông tin. Nhưng vì điều kiện không cho phép nên cho mình xin phép hỏi nếu mình muốn theo ngành Kĩ sư dữ liệu ở cơ sở Đà Nẵng thì nên làm thế nào. Mình sinh viên năm 2 đang học chuyên ngành kĩ thuật phần mềm ạ.

Bình luận sẽ có tương tác thấp hơn nếu bạn chưa đăng nhập

Bình luận có nhiều like hơn sẽ được ưu tiên hiển thị

none
 GUEST guest     Tin cậy 2021-01-30 13:37:54.0
  0

Em nên rủ cỡ 15 20 đứa gì đó để fpt đà nẵng mở lớp học, còn ko thì đành chịu ra hola rồi 😁

none
 GUEST guest    2021-01-31 13:35:06.0
  0

bạn có thể kêu gọi thêm nhiều bạn khác muốn học để trường sắp xếp mở lớp nhé bạn

none
 ADMIN tinddde140094    2021-01-31 15:23:49.0
  88

rủ ae vô học 

  0

Mỗi tội em sống khá khép kín và em chỉ thấy mỗi mình em quan tâm đến chuyên ngành này thôi ạ.

HELLO

none
 GUEST guest    2021-05-03 06:26:15.0
  0

none
 GUEST guest    2021-02-08 03:35:58.0
  0

fewqwrgqwr 😉😉😉😉

none
 GUEST guest    2021-02-19 09:23:48.0
  0

rgqwrg

none
 GUEST guest    2021-02-19 16:26:06.0
  0

è