4 phản hồi
Nếu đi học mà đi trễ nhiều có bị trừ điểm không

Nếu đi học mà đi trễ nhiều có bị trừ điểm không, kiểu trừ điểm miệng hay sao đó 😁

Bình luận sẽ có tương tác thấp hơn nếu bạn chưa đăng nhập

Bình luận có nhiều like hơn sẽ được ưu tiên hiển thị

none
 GUEST guest     Tin cậy 2021-01-19 12:03:43.0
  0

Tùy thày cô nữa em ơiii

 

none
 ADMIN satellite1012    2021-01-20 13:11:24.0
  92

Có, trừ điểm chuyên cần

none
 GUEST guest    2021-01-16 05:54:35.0
  0

Cái này tùy giảng viên tiết đó khó không, đợt mình đi trể bà **** bả cho absent, mà absent= trừ điểm miệng (chuyên cần)

none
 GUEST guest    2021-03-27 11:02:03.0
  0

Có chớ, bị thầy ghim là chắc 🙄