7 phản hồi
Bao giờ mới được đi thực tập ở fsoft?

Ôi tôi chờ lâu quá 🤢🤢🤢🤢

Bình luận sẽ có tương tác thấp hơn nếu bạn chưa đăng nhập

Bình luận có nhiều like hơn sẽ được ưu tiên hiển thị

none
 USER se1401     Tin cậy 2020-12-26 03:15:45.0
  100

ôi mình cũng chờ này bạn :V

none
 GUEST guest    2020-12-26 03:22:27.0
  0

FDN.DSI

FDN.AS12

Chào đón mn

none
 GUEST guest    2020-12-26 14:18:09.0
  0

https://tainhacmp3.biz/ + https://m.facebook.com/ :))) tặng cho 2 cái web sống sót qua sự nhàm chán ở fsoft này

none
 USER huynxde130146    2020-12-25 15:43:17.0
  0

HTH-BU NHẬT

none
 GUEST guest    2020-12-26 03:20:56.0
  0

ẻg325h32h325h325h

 
none
 GUEST guest    2020-12-26 03:20:52.0
  0

r3qg3g352g352g

none
 GUEST guest    2020-12-26 03:21:38.0
  0

Tập trung