7 phản hồi
Xin bí quyết 10 phẩy toán

Thề luôn má môn toán khó vail-- , có cách nào ghi nhớ được các công thức thay vì học vẹt ko ạ, tui trí nhớ kém lắm ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bình luận sẽ có tương tác thấp hơn nếu bạn chưa đăng nhập

Bình luận có nhiều like hơn sẽ được ưu tiên hiển thị

none
 GUEST guest     Tin cậy 2020-12-13 04:28:39.0
  0

Ga

none
 GUEST guest    2020-12-09 08:57:13.0
  0
Huan Hoa Hong Co Lam Moi Co An GIF - HuanHoaHong CoLamMoiCoAn LamAn -  Discover & Share GIFs