8 phản hồi
Học tiếng anh đầu vào trong mấy năm

Sv mới vào trường thường học tiếng anh ở level bao nhiêu và thường học trong vòng mấy năm vậy ạ

Bình luận sẽ có tương tác thấp hơn nếu bạn chưa đăng nhập

Bình luận có nhiều like hơn sẽ được ưu tiên hiển thị

none
 MOD Hit711     Tin cậy 2020-10-26 01:03:36.0
  78

t11 nha

none
 ADMIN satellite1012    2020-10-24 18:59:15.0
  92

giỏi thì học ít, nhiều nhất là 1 năm

none
 GUEST guest    2020-10-24 20:35:22.0
  0

HTH Team

none
 MOD SeiSilver    2020-10-24 20:38:38.0
  92
FPT Edu Research Festival - ResFes - Home | Facebook
none
 GUEST guest    2020-10-24 20:35:58.0
  0

Non and karaidesu

none
 GUEST guest    2020-11-09 04:42:24.0
  0

xoa cmt xam di tin' oi

none
 GUEST guest    2020-11-09 07:18:28.0
  0

~~

none
 GUEST guest    2020-11-09 12:51:17.0
  0