THÔNG BÁO !


 • Đã có thể tải sản phẩm (Release & Code)
 • Updated to (01-01-2021)

 • VIEW LIST HERE

  DUC TIN

  Auto View Web

  APP

  1.0.0 by satellite1012 (DOAN DUC TIN)

  App Info

  Tool hỗ trợ tăng view cho facebook, youtube và các website khác, sử dụng chromenium chạy ẩn danh, không lo bị chặn IP

  Download

   Demo  Release  Code
   Download

  0 STONE


  DUC TIN

  Number Converting

  APP

  1.0.5 by satellite1012 (DOAN DUC TIN)

  App Info

  Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi cơ số từ mọi base <-> mọi base, hỗ trợ số âm và phân số

  Download

   Demo  Release  Code
   Download

  0 STONE


  DUC TIN

  Máy Tính Cầm Tay

  APP

  3.4.0 by satellite1012 (DOAN DUC TIN)

  App Info

  Máy tính tự code, hỗ trợ tính số âm, số thập phân, đảm bảo nhân chia trước cộng trừ sau,...

  Download

   Demo  Release  Code
   Download

  0 STONE


  DUC TIN

  Phần mềm tính điểm thi FPT

  APP

  1.0.0 by satellite1012 (DOAN DUC TIN)

  App Info

  Tính xem bạn có đậu hay rớt một môn bất kỳ không, đang phát triển thêm tính năng chọn kỳ

  Download

   Demo  Release  Code
   Download

  0 STONE