GIỚI THIỆU

  • www.hieuda.com
  • Lập trình viên .NET Full-snack và bắp rang bơ. Không thấy code linh tinh mà toàn thấy gáy là chính. Rất vui được làm quen và chia sẻ. Joined in  2020-11-08 22:43:24.0

Thành tích

  • 0% Đề thi đã làm


  • 0% Đạt điểm xuất sắc


PRO
Level 12