GIỚI THIỆU

  • You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one, life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.
  • Người dùng này chưa cập nhật thông tin mô tả của họ Joined in  2020-08-12 02:25:47.0

Thành tích

  • 0% Đề thi đã làm


  • 0% Đạt điểm xuất sắc


NOOB
Level 0