Danh sách dự án (top only)
 
Criminal Portal

Trang web quản lí tội phạm, có đăng nhập user, lưu lịch sử hoạt động, nhúng các bài báo liên quan,...

Covid Tracker

Trang web theo dõi vị trí bệnh nhân, chốt chặn, vùng nguy hiểm (COVID19), tra cứu địa điểm từ thiện, hỗ trợ đăng nhập, đăng ký làm nhà từ thiện, ngoài ra còn phân tích tình hình dịch thông qua nhiều loại biểu đồ được cập nhật thường xuyên.

Student Charity

Trang web cho người dùng đăng ký làm nhà từ thiện, tham gia các group và event gần như mạng xã hội, ngoài ra còn có tính năng donate cho các dự án từ thiện được event holder mở ra trên toàn quốc.

MarkDown Blog

Trang web sử dụng nodejs và editor để tạo một module cao phép người dùng chỉnh sửa và đăng bài blog của mình ở mức tùy biến cao nhất và đầy đủ tính năng nhất. Ngoài ra module còn demo cơ chế bảo mật trong nodejs và connect cơ sở dữ liệu mongodb

Nhóm tham gia
HTH (Resfes 2020)
09/2020

Nhóm được thành lập để cùng nhau giải quyết bài toán của Resfes 2020: làm gì khi đại dịch covid xảy ra trên toàn cầu. Sau cuộc thi kết thúc, nhóm tiếp tục chuyển sang làm nhiều dự án và sản phẩm nhỏ, chủ yếu dùng các công nghệ không được học trên trường.

FUGuys (CODEWAR 2019_M.V.ELIMINATION)
12/2019

Nhóm được thành lập để cùng nhau giải quyết bài toán của cuộc thi codelearn, trong thời gian nhanh nhất và chính xác nhất. Giúp rèn luyện học thuật giải thuật, kỹ năng tư duy như một lập trình viên thật thụ, kỹ năng code, kỹ năng tổ chức và debug, ngoài ra còn học các ngôn ngữ mới ở mức cơ bản

ToxicGuys
05/2019

Trao đổi bài tập, hỏi đáp về cách giải quyết bugs và môt số kiến thức về lập trình, thông thường sẽ chọn từ 2 đến 3 người trong nhóm để lập team mới tạm thời nhằm làm các bài assignment và lab trên trường