Trình duyệt của bạn không hỗ trợ ảnh này

2021-04-21

Release 6.6.210421

Sửa một số lỗi giao diện | Sửa một số lỗi quảng cáo | SEO2021-03-21

Release 6.3.210321

Thêm tính năng FAP Calculator2021-03-09

Release 6.1.090321

Tăng bảo mật đăng nhập | Ghi nhớ đăng nhập | Sửa một số lỗi STONE | Thay đổi các chủ đề chính trong mục Blog2021-03-02

Release 6.0.260221

Đổi máy chủ | Tăng tốc độ truy vấn | Đổi giao diện | Sửa lỗi giao diện | Sửa lỗi upload ảnh (khác so với thực tế) | Thêm các tính năng xem thống kê và xem mẹo | Tối ưu một số cài đặt DNS | Đổi dịch vụ máy ảo | Đổi thiết kế dịch vụ máy ảo | Đổi luồng xử lí | Thay đổi thiết kế luồng xử lí2021-02-02

Release 5.6.100121

Đổi nơi lưu trữ để tải tài liệu nhanh hơn | Thiết kế FriendlyTime | Sửa lại một số lỗi giao diện2021-01-03

Release 5.5.030121

Cập nhật giao diện cho Blog | Hủy các đường link cũ | Xác nhận link chính thức satdevelop.com2020-12-29

Release 5.4.291220

Cập nhật giao diện tết dương lịch 2021 | Mở mục event | Thay giao diện và phân loại trên trang blog nhằm dễ tiếp cận hơn | Thêm mục xem dự án của team và đăng ký gia nhập team2020-12-26

Release 5.4.261220

Cập nhật lại giao diện thân thiện hơn cho trang Home và QAFPT2020-12-22

Release 5.3.221220

Cập nhật giao diện giáng sinh | Đổi tên miền chính thức | Tăng tốc website2020-12-19

Release 5.2.191220

Bảo mật cho đăng nhập | Tăng tốc trang web sử dụng CloudFlare | Sửa một số vấn đề về truy vấn2020-12-16

Release 5.1.161220

Fix lỗi khi điền link(tên) bài viết ở mục đăng Blog | Fix lỗi không tăng rate khi rate Blog | Fix một số lỗi đếm lượng truy cập2020-12-15

Release 5.0.151220

Thêm tính năng BLOGGER | Fix lỗi giao diện ở một số trang | Fix lỗi tìm kiếm bằng tiếng việt (cải thiện kết quả) | Fix lỗi thông báo2020-12-09

Release 4.4.091220

Thông báo động | Tin nhắn Facebook tức thời | Visualize & Predict dữ liệu bằng BI | Fix lỗi giao diện trang cá nhân trên điện thoại (mất một số nút) | Fix lỗi đăng nhập google trên cốc cốc (android)2020-12-05

Release 4.4.051220

Fix lỗi giao diện điện thoại nhẹ ở một số trang | Cập nhật thông số2020-12-04

Release 4.4.041220

Fix một số lỗi chỉnh sửa ở trang cá nhân | Tăng tốc cho cả hai domain | Tăng tốc độ truy vấn SQL lên nhiều lần (đổi database sang Việt Nam) | Sửa giao diện trang About (bỏ load video để giảm lag)2020-11-29

Release 4.3.291120

Thêm giao diện trang cá nhân chuyên nghiệp hơn cho mỗi người dùng | Thêm nhiều thao tác động, chỉnh sửa động | Tốc độ truy vấn từ cơ sở dữ liệu nhanh hơn nhiều lần | Thay đổi domain và hosting | Mở tính năng đăng nhập bằng email ngoài FPT | Bảo vệ các thao tác và đường link | Thêm chức năng tìm kiếm người dùng | Thêm chức năng danh hiệu cho tài khoản dựa vào hoạt động của họ2020-11-10

Release 4.1.121120

FIX một số vấn đề bảo mật2020-11-04

Release 4.1.041120

Fix giao diện cho điện thoại | Sửa lại thanh điều hướng | Sửa một số lỗi | Thiết kế lại giao diện cho một số trang2020-10-25

Release 4.0.251020

Thêm diễn đàn hỏi đáp về các vấn đề thường gặp | Thêm bản demo cho mục blogger, nơi chia sẻ về các thủ thuật trong lính vực công nghệ thông tin, đời sống, ... | Cập nhật giao diện | Sửa lỗi css (do cache)2020-09-06

Release 3.0.060920

Tăng tốc độ máy chủ | Thêm mục PROJECT | Thêm các sản phẩm code, game, app | Cho phép chỉnh sửa PROFILE | Thêm tính năng chat online ở dưới màn hình2020-08-12

Release 2.9.100820

Tăng tốc độ máy chủ | Người dùng bây giờ có thể chỉnh sửa profile của mình | Thêm các video hướng dẫn | Nâng cấp giao diện, thêm icon, dễ thao tác hơn | Các công cụ bây giờ đã được lưu vào database và sẽ cập nhật thường xuyên | Tối ưu hóa truy vấn | TÌnh hình dịch corona sẽ liên tục được cập nhật trên các thông báo của web2020-07-25

Release 2.7.250720

Thay đổi cấu trúc dữ liệu | Thay đổi nền tảng server | Thay đổi hệ thống code | Thay đổi về tài khoản khách | Thời gian tải trang sẽ nhanh hơn | Thông báo quá tải | Sửa một số vấn đề về phông chữ | Sửa một số vấn đề về bảo mật | Cải thiện tiếp cận thông báo của người dùng2020-06-30

Alpha 1.0.1.300620

Thêm tính năng đóng góp tài liệu | Sửa một số lỗi phông chữ | Thêm tính năng đăng nhập bằng mail FPT | Sửa một số vấn đề về bảo mật | Cập nhật giao diện | Sửa một số lỗi hiễn thị | Sửa lỗi quá tải server ảo2020-06-27

Alpha 1.0.0.270620

Thêm một số quy tắc cơ bản | Tăng cường bảo mật link download | Thêm tính năng tải tài liệu bằng điểm | Thêm [ChangeLog] quản lý thay đổi website | Hoàn chỉnh [About] | Thời gian cập nhật hiện tại đã được đồng bộ | Sửa một số lỗi về bảo mật | Thêm trang [Profile] cho từng tài khoản2020-06-22

Review | Document

Tăng cường bảo mật trang tài liệu | Thêm tính năng đếm số lượt truy cập | Hoàn thiện giao diện | Thêm trang [Profile] | Mở tính năng đăng ký tài khoản qua mail hoặc liên hệ admin2020-06-16

Dev | Document

Thêm tính năng xem tài liệu [Document] | Sửa một số lỗi | Tăng cường bảo mật chống DDOS | Tăng cường bảo mật chống tấn công trình quản lý đăng nhập2020-06-11

Dev | Login

Thêm tính năng đăng nhập | Liên kết với hệ cơ sở dữ liệu | Hoàn chỉnh giao diện2020-01-09

Dev | Design

Hoàn thiện phông | Cập nhật nền, giao diện2019-07-01

Dev | GUI

Phiên bản đầu tiên với giao diện đang được phát triển